«  نگاه کردن یا دیدن  »

« نگاه کردن یا دیدن »

 «کنستا نتین مانوس» تصویر زن سیاهپوستی را  عکاسی نموده  که اندوهی سخت بر او چیره گشته،عمق این اندوه که در عکس وی به شکلی رسا بیان شده است مربوط به مراسم  خاکسپاری برادر زاده اش در کارولینای جنوبی آمریکاست که در سال ۱۹۶۶ در ویتنام کشته شده است.

Read More ...
رهایی تخیلات در عکاسی خلاقه

رهایی تخیلات در عکاسی خلاقه

خلاقیت یک فرایند ذهنی است که برداشت ، نگاه و ادراکات شخصی هنرمند را در بر می گیرد. ذهن خلاق ، فراتر از نگاه های مرسوم ، دنیایی را برای خود باز می کند ...

Read More ...

جایگاه عکاسی به مثابه ی یک رسانه

عکاسی در بدو ورود خود به دنیای هنر علاوه برکارکردهای خود در حوزه های گوناگون علمی، صنعتی وپزشکی، هنگامی که توانست خود را با توجه به  توان ذاتی ومنحصر به فرد بصری خود به عنوان پدیده ومؤلفه ای نو درفرهنگ به جامعه بشناساند...

Read More ...

Welcome to future

Photography as a new media and Identity coordinator has become an inseparable part of man's life today and is essential for joining people together, answering their innumerable questions.

Read More ...

دنیای خلاق عکاسی دیجیتال

پیشرفت تکنولوژی دیجیتال همچنان زمان را درمی نوردد بطوری که آن را به یکی از پر طرفدار ترین مقوله های این علم جدید  تبدیل ساخته است. توانایی بی نهایت فن آوری دیجیتال ...

Read More ...

Rehabilitation of Reality

No doubt photography came into existence in the world of art by recording reality and perhaps we can tell with no exaggeration that photography is the only art that can be relied on as an eyewitness to an event or situation

Read More ...

بازآفرینی واقعیت

 بدون تردید پیدایش عکاسی با ثبت واقعیت پای به دنیای هنر نهاد و شاید بی اغراق بتوان گفت که عکاسی تنها هنری است که به عنوان شاهد عینی یک واقعه یا موقعیت می توان به آن استناد نمود.

Read More ...
موقعیت های زندگی در آثار « آلن ژینو »

موقعیت های زندگی در آثار « آلن ژینو »

عکاسان می توانند همانند روانشناسان و جامعه شناسان در پیشبرد و تعالی جامعه مؤثر باشند و با ثبت زیبایی ها و نازیبایی های زندگی ، معضلات و مشکلات اجتماعی و نیز کالبد شکافی تصویری

Read More ...
طبیعت پنهان  در آثار  « لشیک مونجیک »

طبیعت پنهان در آثار « لشیک مونجیک »

هنرمند از زمانی که نگاه خود را به مسایل جاری زندگی متمرکز می کند  پیوسته از پیرامون  خود الهام می گیرد. آداب و رسوم، زبان، ادبیات،  احساسات و فرهنگ محیط زندگی در آثارش نمود پیدا می کند و هنگامی که این آثار در یک قالب بیانی خاص ارائه می شود...

Read More ...
جایگاه عکاسی به مثابه ی یک رسانه

جایگاه عکاسی به مثابه ی یک رسانه

عکاسی در بدو ورود خود به دنیای هنر علاوه برکارکردهای خود در حوزه های گوناگون علمی، صنعتی وپزشکی، هنگامی که توانست خود را با توجه به  توان ذاتی ومنحصر به فرد بصری خود به عنوان پدیده ومؤلفه ای نو درفرهنگ به جامعه بشناساند و...

Read More ...
عصای ذهن

عصای ذهن

زبان تصویر مهمترین وسیله ارتباطی است که می تواند علاوه بر بیان افکار و احساسات،


دنیای درونمان را به جهان بیرون  ارتباط دهد.

Read More ...