دنیای خلاق عکاسی دیجیتال


ابراهیم بهرامی

       پیشرفت تکنولوژی دیجیتال همچنان زمان را درمی نوردد بطوری که آن را به یکی از پر طرفدار ترین مقوله های این علم جدید  تبدیل ساخته است. توانایی بی نهایت فن آوری دیجیتال در ارائه و تکمیل آثار عکاسی موجب شده است میدان خلاق و لذت بخشی برای هنرمندان بوجود آیدتا فارغ از دغدغه های مراحل نوردهی، ظهور و چاپ به ارائه خلاقیت های هنری در عکاسی بپردازند.                                     

عکاسی بعنوان یک رسانه و مولفه ای نو به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسان امروزی در آمده و   واسطه ای ضروری برای ارتباط میان انسانهای عصر حاضر است که می تواند پاسخگوی سئوالات بیشمارآنان باشد.                                                                                                                           

 امروزه عکاسی دیجیتال چه در زمینه فن آوری وچه درحیطه ارائه آثار هنری به  شکل گسترده ای رواج یافته است. در ابتدای ورود به این عرصه عکاسانی که صرفاً با دوربینهای آنالوگ کارمیکردند چشم انداز روشنی را نمی دیدند ولی پیشرفت این تکنولوژی  آنچنان سریع ومطمئن به دنیای عکاسی رسوخ کرد که امروز کمتر کسی احساس بی نیازی به این فن آوری می کند.                                                             

کیفیت قابل قبول تصاویر دیجیتالی , دسترسی سریع به تصاویر, حذف مراحل امولسیون وظهور فیلم وهمچنین ارزان بودن این فن آوری جای هیچ گریزی را برای دستیابی به این تکنولوژی باقی نگذاشته است. از طرفی ارائه عکسهای دیجیتالی چه عکسهایی  که با دوربین دیجیتال گرفته شده اند وچه عکسهایی که به نوعی از طریق اسکنرها بصورت دیجیتال وارد کامپیوتر شده اند و توانسته اند با کمک نرم افزارهای دیجیتالی از امتیازات ترکیب وپردازش تصاویر وهمچنین ارائه خلاقیت های هنری راه به دنیای دیجیتال باز کنند, از موفقیت های چشمگیر دنیای عکاسی دیجیتال است.                                                                

از آنجاکه فعالیت های هنری بخصوص عکاسی پابه پای یافته های نوین علمی جهان شکل جدید در ارائه به خود گرفته اند و همگامی با این تحول علمی برای هنرمندان کشورمان امری اجتناب نا پذیراست , لذا جامعه عکاسی ما بایستی ورود این فن آوری را به فال نیک  بگیرد و از موضع تدافعی خارج شود وباتکیه بر پشتوانه فرهنگ و تمدن خود در انتقال اندیشه ها و ارزشهای خود از این تکنولوژی بهره مند گردد .                                   

استفاده از دوربین های دیجیتال طی چند سال گذشته بطور شگفت انگیزی جایگاه خودرا در میان مردم باز کرده است و بدلیل سهولت در دسترسی سریع و آسان جهت ثبت رویداد های اجتماعی، ورزشی، پرتره و هنری اهمیت ویژه ای نیز در میان عکاسان یافته است. سرعت شگفت انگیز پیشرفت تکنولوژی دیجیتال آنچنان زمان را در می نوردد که در  بارة آن می گویند « به آینده خوش آمدید » چرا که طی ده سال گذشته پیشرفتی بمراتب بیشتر از همة تاریخ عکاسی داشته است.

فن آوری دیجیتال در این مدت توانسته است برای به نتیجه رسیدن عکس ها زمان را کوتاه کند و امکانی را بوجود آوردکه عکاس بتواند سعی وتلاش خودرا بر پایه فکر و اندیشه و مبحث زیبائی شناسی عکسها بگذارد. توانائی بی نهایت دیجیتال درارائه وتکمیل آثار عکاسی موجب بروز نوآوری های زیادی  نیزگردیده وبا انعطاف پذیری ، امکانات گسترده ای را در تصحیح کادر ،رنگ و پردازش  تصویر به عکاس می دهد.بطوری که آن را به یکی از پر طرفدار ترین مقوله های این علم جدید تبدیل ساخته است. همچنین این فن آوری موجب شده است میدان خلاق و لذت بخشی برای هنرمندان عکاس بوجود آید تا فارغ از دغدغه های مراحل نوردهی و ظهور وچاپ به ارائه  نوآوری های هنری در عکاسی بپردازند. در ابتدای ورود به این عرصه عکاسانی که صرفاً با دوربین های  سنتی کارمی کردند چشم انداز روشنی را نمی دیدند ولی پیشرفت این تکنولوژی  آنچنان سریع ومطمئن به دنیای عکاسی رسوخ نمود که امروزه کمتر کسی به آن احساس بی نیازی می کند .

 

Welcome to future

   Ebrahim Bahrami

   Photography as a new media and Identity coordinator has become an inseparable part of man's life today and is essential for joining people together, answering their innumerable questions.                                                                                                  

Using digital cameras has become surprisingly popular during the last few years and because of easy handling in recording social, sports and artistic events and portrait, it has gained especial importance among photographers.                                                 

The speed of improving digital technology is so great that it is a surprise exceeding time; that is why they say, "welcome to future." During the last ten years  the achievements have been greater than the whole history of photography.                       

Digital technology has been able to shorten the time of processing images and to bring about situations for the photographer to arrange his ideas and shoot on the basis of aesthetics. The unlimited capability of digital photography in recording images has enabled many photographers to create new styles in capturing images. Being flexible, it provides  easy access to correcting composition and color as well as retouching images. For that reason it has become one of the most popular arts in the new era.      

Also the new technology has put forward the occasion of capturing images in a creative way making it enjoyable for the photographers. They can do this without being annoyed by lighting problems, processing and preparing prints, concentrating mostly on artistic innovation.                                                                                       

At the beginning of this period, the photographers who were used to traditional cameras would not find it applicable. But the achievements were so great that they soon felt quite attached. Good quality of images, easy access to finished image, the omission of processing by photo chemicals and the low cost of digital photography were good reasons why almost everyone concluded using it .Digital photography along with other artistic changes, has become unavoidable, so photographers should welcome it and sincerely accept the reality. They should, helped by our rich culture, work hard to make use of it for recording hence conveying the richness of our civilization.