تاریخ خاموش یک اتفاق ساده


تاریخ خاموش یک اتفاق ساده

   این روزها ، شاید معیار و مبنایی برای تعین  سطح رشد عکاسی و تاثیر آن بر جامعه ، خیلی مشخص نباشد .افت و خیز ها و تحولات عکاسی در جامعه ای کوچک گاهی دستخوش تغییراتی بزرگ می شوند و شاید گذشت زمان  ، موجودیت تاریخی آن در یابد،که تحلیل های متفاوتی را نیز در برخواهد داشت .

یک قرار ساده ۲ پس از تجربه ی پیشین خود ، به لحاظ محتوایی از قرار هایی مهم آغاز شد تاتوانست جایگاه  و تاثیرش رابه سادگی در جامعه  عکاسی نشان دهد ، روان باشد و پر تفکر . بدون حب و بغض و دسته بندی های استاد شاگردی و مبتدی و آماتور ،  بیش از دویست و پنجاه عکاس ، همه در کنار هم اندیشه هایشان را به تماشا گذاشتند.  اینک پس از گذشت یک سال چاپ نفیس  کتاب  عکس نمایشگاه یک قرار ساده از سوی انجمن ناشران بعنوان بهترین  چاپ  مورد تقدیر قرار می گیرد ، کتابی که به سهولت بدین درجه نرسیده است ، ارادت دوستان بزرگواری که در مرحله انتخاب عکس ها ، طراحی ، نظارت چاپ و نمایشگاه گردانی امید سریری عزیز، که صادقانه تلاش نمودند بخشی از تاریخ خاموش مصورعکاسی خراسان را که متاسفانه در زمان خودش مورد بررسی قرار نگرفت ، به نمایش بگذارند، ستودنی است .

 خسته نباشید ، ابراهیم بهرامی / مهر ۱۳۹۴