نمایشگاه عکس« کلاه در جهان »    انتخاب موضوع در مسابقات و نمایشگاههای عکاسی،یکی از دشوار ترین تصمیمات برای برگزار کنندگان است و عکاسان علاقه مند  به تنوع موضوعی  گرایش بیشتری دارند تا در زمینه های مختلف  نگرش های خود را بیازمایند .
برگزار کننده اگر هدف خاصی از بر پایی نمایشگاه به لحاظ کاربردی نداشته باشد قطعا در جهت گسترش نگاههای متفاوت و خلاقانه و نیز اعتلای هنر عکاسی در محدودة مسئولیت خود تصمیم میگیرد و مخاطبین آنها به دو جهت از آن استقبال می کنند ، یکی اینکه ممکن است در میان موضوعاتی که بصورت پراکنده عکاسی می کنند عکسهایی با موضوعات و مضامین اعلام شده ، داشته باشند و دیگر اینکه فرصتی  برای پیاده کردن ذهنیت و اندیشه ای که دربارة موضوع مورد نظر دارند بیابند تا از این رهگذر افق های گسترده ای در نگرش به موضوعات مختلف و متنوع را در حیطة عکاسی تجربه نماید .
   گالری عکس « C . I . F . A  »  ایتالیا نمایشگاه  عکسی را با عنوان « کلاه در جهان » در شهر ونیز برگزار نمود ، عکسهای برگزیده دربارة پوشش ـ مدلها ـ کار ـ ورزش ـ پرتره و کودکان بود که در آنها به نوعی از کلاه و پوشش سر استفاده شده بود .

هدف برگزار کننده تبلیغ ، ترویج و یا نمونه سازی از کلاههای ملّیت های مختلف نبوده بلکه صرفاً در جهـت
دسترسی به نگاههای خلاقانة عکاسان بمنظور کشف زوایای پنهان این موضوع که به نوعی به مردم شناسی ملل جهان می پردازد ، بوده است .
    این نمایشگاه از سوی چندین مؤسسة بزرگ هنری ایتالیا و اروپا حمایت می شود که در سیزدهمین دورة آن عکاسان بیش از بیست کشور جهان شرکت داشتند .  بانک اطلاعاتی عکاسان خراسان تنها  مؤسسه ای بود که از ایران بصورت فعال و گسترده در این نمایشگاه  شرکت داشت و نام آن در کاتالوگ  نمایشگاه جزء کلوپهای فعال عکاسی  ثبت شده است .